Aanmelden weekbrief!

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen? Mailt u dan naar
info@alettajacobsschool.nl met de volgende gegevens:


 • Naam ouder(s)
 • Naam kind(eren)
 • Groep kind(eren)
 • Welk e-mailadres
Kalender
<< jun 2017 >>
mdwdvzz
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Klachtenregeling

Voor klachten van onderwijskundige aard, o.a. pedagogische benadering, toetsing en beoordeling is de route:

 • Gesprek met de groepsleerkracht
 • Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met de schoolleiding.
 • Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met de directeur-bestuurder.
 • Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie.

Voor klachten van schoolorganisatorische aard, o.a. vakanties, vrije dagen, ouderbijdrage, schoonmaak is de route:

 • Gesprek met de schoolleiding.
 • Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met de directeur-bestuurder.
 • Indien geen bevredigend resultaat: Klacht indienen bij de klachtencommissie.

Voor klachten over ongewenste gedragingen, o.a. seksuele grensoverschrijdend gedrag, agressie, discriminatie, pesten is de route:

 • Gesprek met de interne contactpersoon. Deze verwijst zo nodig door naar de externe vertrouwenspersoon.
 • Indien dit de voorkeur heeft direct naar de vertrouwenspersoon.
 • Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie.

De ouder beslist over de te volgen route. Het bevoegd gezag (bestuur) neemt maatregelen.

De interne vertrouwenspersoon voor de Dr. Aletta Jacobsschool is Hans van der Vliet.
De externe vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen is Loes van Oosteren (024-3607103 en 06-20970855) of (oosteren@xs4all.nl). Zie ook de schoolgids van de eigen school.

De volledige klachtenregeling van De Basis vindt u hier: Klachtenregeling. Ieders rollen en bevoegdheden kunt daarin vinden.
Waar in deze regeling sprake is van een klachtencommissie, gaat het altijd om de Landelijke klachtencommissie onder gebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen.