Aanmelden weekbrief!

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen? Mailt u dan naar
info@alettajacobsschool.nl met de volgende gegevens:


  • Naam ouder(s)
  • Naam kind(eren)
  • Groep kind(eren)
  • Welk e-mailadres
Kalender
<< jun 2017 >>
mdwdvzz
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Medezeggenschapsraad

Wat is en doet de MR?

De MR maakt het mogelijk voor ouders en personeel invloed uit te oefenen op de besluitvorming en het beleid binnen de school. De MR denkt mee, toetst besluiten en heeft bij bepaalde zaken instemmings- of adviesrecht.

De MR is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.

Elke onderwijsorganisatie moet op grond van de “Wet Medezeggenschap Scholen”(WMS) een MR instellen.

De MR is eigenlijk de Ondernemingsraad van de school, maar wel een bijzondere, want in het primair onderwijs bestaat de MR uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen tellen vijf personen, 2 van de Internationale afdeling en 3 van de Nederlandse afdeling.

De MR vergadert 5 a`6 keer per jaar. De MR vergaderingen zijn openbaar, de vergaderdata vindt op de website van onze school. Mocht u een vergadering willen bijwonen, neem dan vooraf contact op met de voorzitter. Vergaderdata en aanvangstijden kunnen immers wijzigen.

Alle ouders met een kind op de dr. Aletta Jacobsschool kunnen in de MR worden gekozen zonder dat er bepaalde eisen aan hen worden gesteld.

Ouders kiezen de oudergeleding en de teamleden kiezen de personeelsgeleding.

U kunt de medezeggenschapsraad bereiken op mr@alettajacobsschool.nl.
Medezeggenschapsraad – Teamgeleding


Medezeggenschapsraad – Oudergeleding